Erhverv C (1/2 år)

 

Overvejer du en erhvervsuddannelse - eller en EUC? Mangler du nogle adgangsgivende C-fag for at komme videre? Eller har du brug for at komme tilbage på skolebænken, for efterfølgende måske at bygge ovenpå med en fuld hf? Uanset, hvad dine bevæggrunde er - så er C-fagspakken noget for dig.

Med vores halvårige tilrettelæggelse af c-fag, har du mulighed for at tage 4 hf-enkeltfag der giver dig adgang til at søge optagelse på bl.a. EUX. Holdet vil bestå af andre kursister, der ligesom dig ønsker at opfylde drømmen om at påbegynde en uddannelse - og vi klæder jer på, til det er venter jer.

Du kan læse HF uddannelsespakker på vores afdeling i Stormgade 47, 6700 Esbjerg - eller som et mere fleksibelt tilbud, hvor du kan følge nogle af  fagene via vores netundervisning, så har du mulighed for at arbejde samtidig med at du påbegynder dit studie. 

Optagelseskrav 

Kriterierne og regler for optagelse på hf-uddannelsespakker

Optagelse kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

HF & VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

Forløbet er SU-berettiget.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF- uddannelsespakker, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

04A78a368aa13090fb777c885f5b19491250c8af

Fag på Erhverv C

*det er ikke nødvendigt at gennemføre Matematik C, men det kan være en fordel i forhold til videre studie. Deltagerbetaling for Matematik C refunderes ikke.

Dansk C

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles kursistens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

 

Find læreplanen her

Engelsk C

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder

 

Find læreplanen her

Matematik C

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

 

Find læreplanen her

Samfundsfag C

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

Find læreplanen her

0A76cce8ac969fd6197e84f2b8d0f52749d031f9
17Bb7e4d103e4564bf180716bb58933008f78311

Eksamen og prøver

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

;