Bb58dc1980a24d177e43ec766af894cc71a32319

DSA - Bedre til dansk

Vil du blive bedre til dansk?

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, men har brug for at blive endnu bedre til dansk inden videre uddannelse eller arbejde?, Så er Dansk som andetsprog (DSA) på HF & VUC Vest måske noget for dig.

 

14926F967470b523d33917351b4e8f20989dd5ee
Bb58dc1980a24d177e43ec766af894cc71a32319

En 9. eller 10. klasse?

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk i 9.-10. klasse for voksne (AVU), og vi tilbyder undervisning på niveauerne: Basis, G (9. kl.), F, E og D (10. kl.). 

De forskellige niveauer 'oversat': 

 • Basis - på niveau med folkeskolens 7.-8. klasse
 • G - på niveau med folkeskolens 9. klasse
 • F - på niveau med grundfag F på erhvervsuddannelserne
 • E - svarer til erhvervsuddannelsens E niveau
 • D - på niveau med grundfag D på erhvervsuddannelserne

Adgangskrav

For at blive optaget på AVU - Dansk som andetsprog (DSA) skal du som udgangspunkt have bestået danskuddannelse 2.6 eller 3.5.

Hvis du har danskuddannelse 1. kan du evt. deltage i FVU. 

Læs mere om FVU

Fag og niveauer

Mangler du nogle fag, eller vil du gerne blive dygtigere for at kunne videreuddanne dig, så er 9.-10. klasse på AVU måske noget for dig. Her kan du vælge at tage et fag ad gangen eller kombinere flere fag, som du kan afslutte på forskellige niveauer i et studiemiljø med andre voksne.

AVU-fag er adgangsgivende til EUD-uddannelser og hf-enkeltfag. En bestået almen forberedelseseksamen (AF) er adgangsgivende til 2-årig hf. 

PÅ AVU kan du tage fag og niveauer på 9. og 10. klasses niveau. DU kan også læse fag på basis, som er niveauet under 9. klasse.

Til højre kan du se, hvilke AVU-dag og niveauer vi udbyder - og som du kan tilmelde dig.

AVU-fag kan tages som som halv- og helårsforløb med opstart i august og januar.

Fag og Niveauer

Dansk

Basis, G, F, E,D

Dansk som andetsprog

Basis, G, F, E,D

Matematik

Basis, G, F, E,D

Engelsk

Basis, G, F, E,D

Naturvidenskab

G

Samfundsfag

G, D

Historie

D

Tysk

Basis, G, F, E,D

 

D6ee3963498ae6c67a1c12f157bf6bef5fe0cb0e

Hvad skal du bruge AVU til?

46D108b4577206847ff4552d3dbaa3ccdca35baa
3D8a053a4acb2154e6e148d0c290b7fa1ee5f4b4

Unge under 25 år

Unge under 25 år, kan stadig deltage i FVU-undervisning, hvis de opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • De er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • De er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • De har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) fx hvis de først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.
 • De har færdiggjort FGU samt er i FVU-målgruppen.

Læs mere

;