06Ec3c28c1b79a783a96056716ebe47f8d1c6a04

Ordblind?

GRATIS undervisning: 

Ønsker du at blive mere uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver i dit job, i uddannelse og derhjemme?

Lær at bruge hjælpemidler til pc, tablet og smartphone og få nye strategier til stavning og læsning. Inden undervisningens start udarbejdes en individuel udredning og en undervisningsplan. Har du ikke en ordblindetest, kan du få lavet en hos os. 

Ordblindetest

Optagelse på et ordblindehold kræver en samtale og en visitationstest, der viser om du er ordblind, og dermed har ret til gratis ordblindeundervisning.

Samtale og test: ca. 1 time

Kontakt vores ordblindevejleder for tilmelding og info.

OBU - Aftenhold (Esbjerg)

OBU-AFTENHOLD

 

Undervisningen er for dig, der ønsker at være en del af et mindre hold med andre voksne ordblinde udenfor almindelig arbejdstid. Undervisningen har fokus på:

 

 • It-værktøjer, der kan lette din hverdag
 • Nye strategier til læsning og stavning
 • Tilgængelighed til tekster og medier

 

Du tildeles 80 lektioner ad gangen, når der er lavet en plan for din undervisning. Der er løbende optag. Vi stiller computer til rådighed, men du kan også medbringe din egen pc. Undervisningen er gratis.

 

Kontakt vores vejledere for mere info:

Mail: rab@vucvest.dk
Tlf: 61 95 57 42

OBU Formiddagshold (Esbjerg)

 


På dette hold lærer du;

 • at bruge forskellige it-værktøjer
 • at bruge nye strategier til læsning, stavning og skrivning.
 • at få adgang til forskellige tekster og medier

 

Undervisningen foregår på hold med op til seks kursister. Hvis du er i arbejde, kan din arbejdsplads søge SVU for de timer, du er til undervisning. Du tildeles 80 lektioner ad gangen, når der er lavet en plan for din undervisning. Der er løbende optag. Vi stiller computer til rådighed, men du kan også medbringe din egen. Undervisningen er gratis.

 

Kontakt vores vejledere for mere info:

Mail: rab@vucvest.dk
Tlf: 61 95 57 42

Virksomhedshold

OBU for virksomhedshold

HF&VUC Vest tilbyder også holdundervisning til ordblinde fra samme virksomhed.

Oprettelse afhænger af deltagerantal og tilrettelægges i samarbejde med medarbejdere og ledere.

Der kan søges SVU til de ansatte under forløbet.

Med forbehold for ændringer. Kontakt vores vejledere for mere info:

Mail: rab@vucvest.dk
Tlf: 61 95 57 42

OBU Engelsk

I forlængelse af vores almindelige ordlindeundervisning tilbyder vi også OBU-engelsk afhængig af deltagerantal. 

Spørg vores ordblindevejleder om dine muligheder. 

Kontakt vores vejledere for mere info:

Mail: rab@vucvest.dk
Tlf: 61 95 57 42

 

118548Aa19413066f53b24cc7fb86f446d654f6e
006B88f020e0bd853e270a803c27b41dcb1f93c4

Mere om ordblindhed

Cirka 400.000 voksne og unge på landsplan er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere. Som ordblind har man vanskeligheder ved at læse og skrive. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får undervisning, der er specielt tilrettelagt for dem. 

Udfordringer for ordblinde kan fx være: 

 • Har svært ved at læse undertekster på tv 
 • Læser langsomt 
 • Har svært ved at huske det læste 
 • Bytter om på bogstaver 
 • Vælger kun ord, som man er sikker på 
 • Problemer med endelser
;