Kvalitet og trivselsstrategien

Fokus på at fastholde og motivere kursister til gennemførelse med kvalitet, trivsel og understøttende tiltag og muligheder.

Læs hele strategien nedenfor. 

Kvalitets- og trivselsstrategien er den strategi medarbejdere og ledere følger, når de arbejder med at fastholde og motivere kursister til gennemførelse. Hensigten med strategien er med fokus på kvalitet og trivsel dermed at give alle medarbejdere og ledere et samlet overblik over, hvilke understøttende tiltag og muligheder, der findes på HF & VUC Vest.

Strategien omfatter både hf-enkeltfag, 2-årigt hf, avu, fvu og ordblindeundervisning, derfor er det prioriteret at inddrage repræsentanter fra alle medarbejdergrupper i udarbejdelsen af strategien.

Strategien skal ikke opfattes som en færdig rapport, men en vejledende strategi, der løbende opdateres i forhold til rettelser, nye strategier og kvalitetsudviklende projekter. Der er nedsat en projektgruppe til at varetage denne opgave.

Opdateres snarest.

Læs hele kvalitets- og trivselsstrategien

;