3Dd1d6e2192d0cc03496c7c0559d028d62251d63

HF & VUC Vest, Esbjerg og Omegn er en selvejende institution under staten. Vi ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for vores strategi, mission og vision samt drift og virksomhed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af HF & VUC Vest.  Det er også bestyrelsen, der ansætter rektor. 

Bestyrelsens opgaver og ansvar omfatter blandt andet at:

  • fastlægge institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt
  • godkende budget og regnskab
  • sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Bestyrelsen afholder mindst fire årlige møder.

Bestyrelsen

F387fd1ee98a0e2eff054404041bf3536b46ff5a

Anette Nicolaisen

Formand - udpeget af øvr. medlemmer
tlf.: 72 66 2 000
Bent Joergensen

Bent Jørgensen

Næstformand - udpeget af øvr. medlemmer
tlf.: 22 44 59 33
Mia Karen Pedersen

Mia Karen Pedersen

Medlem - udpeget ved selvsupplering
tlf.: 24 59 90 25
PIND

Pia Damtoft

Udpeget ved selvsupplering
tlf.: 40 20 89 73
SHJ 03

Søren Haahr Jensen

Udpeget af EASV
tlf.: 41 77 57 01
Frauke Jørgensen (1)

Frauke Siemer Jørgensen

Rektor
tlf.: 28110160
Anna Muff

Anna Muff

Biologi, Kursusleder
5Ec877a9badd25b6b2e28e082812fe42ac65435d

Rune Højstrup Søe

Dansk, Samfundsfag, TR
C2769d7a 017A 4D04 B630 88Ee559c7fe8

Kristian N.A. Evald

Kursistrådsformand
tlf.: -

Bestyrelsesmødereferater og dagsordener

;