12D297f6c324dbd1ca6e4339b9cef9750a5af303

Begynd på det niveau, der passer til dig

På VUC kan du starte der, hvor du er nået til i faget. Du kan begynde på det niveau der passer til dig, med et eller flere fag, og du kan kombinere med fag på fx FVU eller HF

Fag og niveauer

Mangler du nogle fag, eller vil du gerne blive dygtigere for at kunne videreuddanne dig, så er 9.-10. klasse på AVU måske noget for dig. Her kan du vælge at tage et fag ad gangen eller kombinere flere fag, som du kan afslutte på forskellige niveauer i et studiemiljø med andre voksne.

AVU-fag er adgangsgivende til EUD-uddannelser og hf-enkeltfag. En bestået almen forberedelseseksamen (AF) er adgangsgivende til 2-årig hf. 

PÅ AVU kan du tage fag og niveauer på 9. og 10. klasses niveau. DU kan også læse fag på basis, som er niveauet under 9. klasse.

Til højre kan du se, hvilke AVU-dag og niveauer vi udbyder - og som du kan tilmelde dig.

AVU-fag kan tages som som halv- og helårsforløb med opstart i august og januar.

Fag og Niveauer

Dansk

Basis, G, F, E,D

Dansk som andetsprog

Basis, G, F, E,D

Matematik

Basis, G, F, E,D

Engelsk

Basis, G, F, E,D

Naturvidenskab

G

Samfundsfag

G, D

Historie

D

Tysk

Basis, G, F, E,D

46D108b4577206847ff4552d3dbaa3ccdca35baa
3D8a053a4acb2154e6e148d0c290b7fa1ee5f4b4

Unge under 25 år

Unge under 25 år, kan stadig deltage i FVU-undervisning, hvis de opfylder bare en af nedenstående betingelser:

  • De er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • De er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
  • De har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • De er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • De ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) fx hvis de først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.
  • De har færdiggjort FGU samt er i FVU-målgruppen.

Læs mere

654790E7b9f04a41a4f16ab8f6c7ecffd3554a62

Hvad kan du med AVU?

201Bf1b01ec77b2f98d68bda8536a35f5f304c1f

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på en erhvervsskole, men ikke kan opfylde adgangskravene, kan HF & VUC Vest tilbyde dig opkvalificerende undervisning, så du kan blive klar til at søge ind på din ønskede erhvervsuddannelse.

EUX er en kombineret gymnasie- og erhvervsuddannelse, som fx udbydes på tekniske skoler, social- og sundhedsskoler og handelsskoler. 

Adgangskravene til EUX er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Har du afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden, og ønsker du at læse videre på EUX, men opfylder ikke de gældende adgangskrav, har du mulighed for at blive klar her på HF & VUC Vest.

Læs mere her

;