A6d1f4596ff52a57692b4033bbc099a7c09a63ba

FVU

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er GRATIS for kursisten. Med FVU kan du få et kompetenceløft og blive bedre til at anvende it, engelsk, matematik og dansk på jobbet - eller ruste dig til at gå i gang med en 9./10. klasse eller HF.

Læs mere om vores udbud og hold nedenfor eller kontakt vejledningen for mere information om hold og tilmelding

FVU fagrækken

FVU Dansk

På FVU-Dansk arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik, - alt sammen i et digitalt perspektiv.

Bliv bedre til at læse
Du arbejder med tekster fra dagligdagen i fx aviser, blade, pjecer og vejledninger. Du kan også arbejde med tekster fra dit arbejde. Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

Lær at skrive bedre
Du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag fx beskeder, breve, invitationer, klager og oplæg.

Få styr på stavning og grammatik
Du lærer staveregler, og hvordan ord og tekst opfører sig i forskellige sammenhænge.

Trin
Faget har fire trin på hver 40-80 lektioner.
Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve
Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU Matematik

På FVU-matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber - alt sammen i et digitalt perspektiv.

Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen.

Det kan fx være:

 • Forstår du tal fra aviser, reklamer eller fjernsyn?

 • Får du den rigtige rabat, når du er ude at handle?

 • Forstår du din lønseddel?

Du kommer også at arbejde med:

 • Længde, højde og omkreds

 • Prisoverslag

 • Tabeller og diagrammer

 • Geometriske figurer.

Trin
Faget har to trin på hver 40-80 lektioner.

Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve
Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU Engelsk

Styrk de mundtlige og skriftlige kompetencer, med et forløb hvor der er fokus på styrkelse 
af dine basale færdigheder i engelsk. 
Forløbet styrker dine engelskfærdigheder, så det bliver lettere at udtrykke dig i forhold til job 
og dagligdag.

Kontakt vores Uddannelsesvejledere

Eller læs mere på VUC Erhverv - en fælles indgang

FVU Digital

FVU DIGITAL er et forløb med fokus på styrkelse af dine 
basale færdigheder i brugen af digitale værktøjer og it. 

Kontakt vores Uddannelsesvejledere

Læs mere på VUC Erhverv - en fælles indgang

FVU Start

Hvis du har dansk som andetsprog og mangler lidt, før du er klar til FVU-dansk, er FVU-start faget for dig. Her arbejder vi på at blive bedre sprogligt med samtaleøvelser og små skriftlige opgaver. 

Tilmelding:
Vi har løbende optag. Kontakt vores uddannelsesvejledere, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om FVU.

Kontakt vejledningen

46D108b4577206847ff4552d3dbaa3ccdca35baa
0Ab1b4c3bdf6eefc11c9c3754fabbb8fad4b2cb8

Test og tilmelding

Obligatorisk test før optagelse
Inden du starter, skal du testes på VUC for at se, om FVU er det rette tilbud til dig, og så du kan starte på det niveau, hvor du vil få mest mulig udbytte.

Testen bruger vi til at se, om du kan få udbytte af at gå til FVU.

Hvordan foregår testen
Testen tager mellem en halv time og to timer og foregår i langt de fleste tilfælde på computer, så du kan få resultatet med det samme.

Testen er gratis, og du tilmelder dig hos en af vores uddannelsesvejledere.

Vejledning og tilmelding

FVU - gratis undervisning til dig

Undervisningen på FVU er gratis for kursisten

Mulighed for at søge SVU:

Der ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

Reglerne for SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Der kan ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

SVU henvender sig til dem, der er i arbejde og/eller er kortuddannede. Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU. Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du ønsker vejledning og ansøgningsskema.

Du finder mere information om regler og praktiske spørgsmål på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte".

46D108b4577206847ff4552d3dbaa3ccdca35baa
3D8a053a4acb2154e6e148d0c290b7fa1ee5f4b4

Unge under 25 år

Unge under 25 år, kan stadig deltage i FVU-undervisning, hvis de opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • De er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • De er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • De har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) fx hvis de først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.
 • De har færdiggjort FGU samt er i FVU-målgruppen.

Læs mere

;