006B88f020e0bd853e270a803c27b41dcb1f93c4

GSK - Sommerkurser

Har du brug for et løft?

Mangler du et fag eller skal du forbedre dine karakterer til drømmeuddannelsen.

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men har opdaget, at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag (GSK) en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre.

Udbud sommer 2024 -AFLYST

Undervisningen foregår som et komprimeret forløb fra juli til august og eksamen fra primo til ultimo august. Fag og eksakte undervisningsperioder kan du finder nedenfor. 

Vil du videre på UNI, så skal du søge ind på den supplerende overbygning (SOF), her er ansøgningsproceduren en anden end for GSK. Mere om (SOF)

Tilmelding sker via Odense Katedralskole, hvor man også angiver hvilken skole man gerne vil henvises til -  og har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig enten til vores vejledning eller til GS-koordinatoren. Ansøgningsfrist til sommerhold er den 6. juli.

Der gøres opmærksom på at Sommerhold 2024 er AFLYST i Esbjerg.

Tilmeldingsfrist til Sommerkurser 2024 er den 6. juli.

På grund af et nationalt fald i antallet at kursister til sommerkurserne udbydes der kun Matematik A og Fysik B på HF & VUC Vest i 2024.

Læs mere om her

Kontakt vejledningen

Fag og datoer

Mat A - AFLYST

Undervisning: Fra 06.07.2023 - 04.08.2023 (med efterfølgende eksamen)

Eksamen: Primo til ultimo august

Timer/dag: ca. 5,5 timer

Tidspunkt: kl. 08:45 - 14:30


Bemærk at eksamen kan ligge fra sidste undervisningsdato og til ultimo august.  

Fysik B - AFLYST

Undervisning: Fra 06.07.2023 - 04.08.2023 (med efterfølgende eksamen)

Eksamen: Primo til ultimo august

Timer/dag: ca. 5,5 timer

Tidspunkt: kl. 08:45 - 14:30


Bemærk at eksamen kan ligge fra sidste undervisningsdato og til ultimo august.  

Karakterer og optag

Optagelseskrav på GSK

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.

Vær opmærksom på! Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

Bekendtgørelse for GSK

OBS! Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Sådan sker nedjusteringen

Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Optagelse på en videregående uddannelse med GS-supplering

Hvis du tager et suppleringskursus med afslutning efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. Ikke alle uddannelsessteder accepterer supplering, der afsluttes efter 5. juli!

Kontakt den uddannelsesinstitution, hvor du søger om optagelse eller se hvilke uddannelsessteder, der accepterer sommersupplering på UddannelsesGuiden.

B811f4bd639d5ca843758beb81c057aa35de9ad4

Tilmeldingen til GSK

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 550,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

Læs mere om SU nedenfor. 

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

  • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf: Højere Forberedelses eksamen

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

Læs mere om Studieaktivitet her

Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Læs mere om rabat til transport her

Andre muligheder på HF & VUC Vest

;