19E7a97940b2ea8ec1b6b77edbb4441af8e18529

SPS på HF & VUC Vest

Specialpædagogisk støtte (SPS)​​​​​​​ er til dig, der har brug for ekstra støtte for at kunne klare dig igennem studierne.

SPS tildeles ofte til ordblinde, men kan også ​​​​​​​​​​​​​​være relevant, hvis du har angst, ADHD eller andre bagvedliggende årsager, der gør det relevant med denne ekstra hjælp.​​​​​​​ 

Læs mere om SPS på HF & VUC Vest nedenfor - eller kontakt vejledningen for at få svar på dine spørgsmål.

Få mere at vide om SPS

Har du brug for yderligere oplysninger om SPS?

Gå til spsu.dk

Info om SPS

Hvem har brug for SPS?

Specialpædagogisk støtte (SPS)​​​​​​​ er til dig, der har brug for ekstra støtte for at kunne klare dig igennem studierne på HF & VUC Vest. SPS tildeles til personer med en dokumenteret funktionsnedsættelse og gives ofte til ordblinde, men kan også ​​​​​​​​​​​​​​være relevant, hvis du har angst, ADHD eller andre bagvedliggende årsager, der gør det relevant med denne ekstra hjælp.​​​​​​​ 

Du får støtten baseret på en faglig vurdering af dine behov.

Læs evt. mere her

Målgruppe

Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelsen(HF) eller AVU (9.10. klasse), og lider af en følgende funktionsnedsættelser:

 • psykiske funktionsnedsættelser
 • fysiske funktionsnedsættelser
 • hørehandicap
 • synshandicap
 • ordblindhed

Hvad kan min SPS-lærer hjælpe med?

På HF & VUC Vest kan du få tildelt en SPS-lærer, som du aftaler faste møder med ift. én-til-én-støttetimer.

Overordnet kan du få hjælp til at:

 • Strukturere din hverdag 
 • Øve at sidde i rum med flere kursister
 • Danne et overblik over opgaver og moduler
 • Komme i gang med større skriftlige og mundtlige opgaver
 • Øve noteteknik
 • Afgrænse og afslutte opgaver
 • Forstå undervisers svar
 • Øve mundtlig formidling
 • Strukturere eksamensperioden
 • Kontakte personer på HF & VUC Vest.

Hvilke former for SPS-støtte er der?

Der er flere former for SPS fx studiestøttetimer, hjælpemidler og instruktion samt særligt udformede undervisningsmaterialer. Får du fx tildelt studiestøttetimer, er det vigtigt at understrege, at det ikke er en lektiehjælp, men støtte til at sikre, at du på HF & VUC Vest kan uddanne dig på lige fod med andre, selvom du har nogle udfordringer, der kan gøre undervisningen og opgaverne lidt sværere. 

Overordnet set kan der søges følgende støtte:

Psykiske funktionsnedsættelser: Studiestøttetimer leveret af HF & VUC Vest 

Læs om psykiske funktionsnedsættelser på spsu.dk

Fysiske funktionsnedsættelser: Ergonomiske møbler

Læs om fysiske funktionsnedsættelser på spsu.dk

Hørehandicap: Bevilling til produktion af undervisnings- og eksamensmaterialer hos NOTA, høretekniske hjælpemidler fra Tonax, faglige studiestøttetimer

Læs mere om hørehandicap på spsu.dk

Synshandicap: IT-hjælpemidler, bevilling til produktion af undervisnings- og eksamensmaterialer hos NOTA, faglige studiestøttetimer

Læs mere om synshandicap på spsu.dk

Ordblindhed: Studiestøttetimer leveret af HF & VUC Vest (evt. læse-skrive-vejledere, OBU), IT-hjælpemidler, bevilling til særproduktion af undervisningsmaterialer hos NOTA

Læs mere om OBU

Hvad er kompenserende IT?

Kompenserende it: Studiestøttetimer er ikke hjælp til kompenserende it. Kursister med it-rygsæk får tildelt seks timer til funktionerne i kompenserende it. Andre kompenserende it-vanskeligheder hører til i OBU.  Har du ikke brug for en it-rygsæk, kan du få OBU og deri undervisning i den kompenserende it. .

Læs mere om OBU

Ansøgning om SPS

Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte vejledningen på den uddannelse, du læser på, eller ønsker at læse på. Her vil de sørge for, at du bliver indkaldt til en samtale med en vejleder.

KONTAKT VEJLEDNINGERNE

Studievejlederen vil spørge dig om, hvilke udfordringer du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever/kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.

Sammen med studievejlederen skal du desuden udfylde en ansøgning om SPS og underskrive en samtykkeerklæring om, at du er enig i indholdet i ansøgningen, og at HF & VUC Vest må ansøge om SPS for dig.

Derudover skal du fremvise og aflevere dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har dokumentationen i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen. Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed, og ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig - dvs. den skal være underskrevet af en læge, speciallæge eller psykolog. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

Ansøgningsfrist - SPS

Du kan først søge om SPS, når du har betalt for og er optaget på en ungdomsuddannelse. 

Husk at gøre uddannelsesinstitutionen opmærksom på, at du har behov for SPS or at kunne gennemføre uddannelsen. Da bevillingen skal igennem ministeriet for godkendelse kan behandlingstiden for SPS vare op til 6 uger.

Ansøgning - dispensation til eksamen

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

Kontakt uddannelsesvejledningen

Ansøgningsfrister - dispensation

 • Vintereksamen d. 31. oktober 2023
 • Terminsprøve d. 1. februar 2024
 • Sommereksamen d. 22. marts 2024

HUSK: Kopi af dispensationen skal medbringes til prøven!

Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

C3c7395b6e5f4d7f5241a5476f471b31d10f5b85

Mere om SPS

;