Kursistrådet

HF & VUC Vests kursistråd består af frivillige elever og kursister fra alle uddannelsesområder, der igennem kursistrådet har mulighed for indflydelse på deres studie og hverdag på HF & VUC Vest, eks. arrangementer, studiemiljø og undervisning.

Medlemmerne repræsenterer elever/kursister på HF & VUC Vest og fungerer som talerør og bindeled mellem elever/kursister, lærere og ledelse.

Der afvikles møde ca. 1 gang om måneden, hvor opgaver og problemstillinger bliver drøftet.

Kursistrådet mødes månedligt og taler om deres opgaver, drøfter problemstillinger og planlægger, samt aftaler deltagelse i forskellige arrangementer på skolen. Der kan være både undervisere/ledelse repræsenteret til møderne. 

Kursistrådets forperson repræsenterer elever/kursisteri HF & VUC Vests bestyrelse.

Kursistrådsforperson - og næstforperson

C2769d7a 017A 4D04 B630 88Ee559c7fe8

Kristian N.A. Evald

Kursistrådsformand
tlf.: -
;